michael nlp, [28/11/2021 14:28]

רוצה לתת לכם עדות: הגיעו אלי זוג לטיפול קוגנטיבי – בנושא שלום בית .

ראיתי שהגבר לא הכי סבלן ויש לו התפרצויות רבות וזה מקור הנושא לטיפול – נתתי לייף בלאנס לטיפול והבית התחיל השתנות פלאים – הוא לא מתפרץ יותר בכעסים בבית והתגובות שונות ומימילא אשתו מגיבה אחרת בהתאם והכל גרם לכלכ המעגל ההרמוני הזוגי להסתובב בכיוון חיובי – ממש מדהים כמה רפואת התדרים עוזרת ומשפיעה אפילו על תהליך טיפול שלום בית !!