Yosef Leshem PhD, [16/08/2021 12:53]
תינוק בגיל שנה
נולד עם רגליים שיש להם עיקום פנימי.
קיבל פיזורתפיה על מנת ליישר את הרגליים אך עדין לא זוחל ולא הולך.
רגליים מאוד רפויות וגמישות כמו פלסטלינה.
לאחר טיפול של שבועיים בלייף בלאס התחיל לזחול ואף לעמוד ביציבות