Бангиев Мишаэль, [01/06/2021 10:46]
[Forwarded from Бангиев Мишаэль]
# תוצאות # סקירה
חברים, אירוע מעניין.
בעלי לא טוב בהבחנה בין גווני צבע. בגלל זה לא יכולתי לנהוג באוניות, אם כי על ידי השכלה נווט. זה התגלה רק בשנה הרביעית של המכון.
ובמשך שנים רבות הוא בקושי יכול היה להבחין בין צבעים וגוונים, אפילו יותר מכך.
והיום הוא אומר לי:
"שמע, התחלתי להבחין בצבעים הרבה יותר טוב. באמת התחלתי לראות פרחים אחרת!"
זה נהדר!!! אפילו לא חשבתי שהמכשיר שלנו יכול להשפיע עליו !!!
ככה זה קרה באופן בלתי צפוי)))
הוא משתמש בחודש ובעיקר במתחם רכב. היא מעלה תוכנית פסיכולוגית בלילה. יש אוסף.