Бангиев Мишаэль, [01/06/2021 10:53]
[Forwarded from Бангиев Мишаэль]
תוֹצָאָה.
לפני יומיים בעלי סבל מלחץ דם בלילה וסבל מכאבי ראש עזים. הלחץ עלה מ 168/90 ל 208/105 תוך 15 דקות. זה היה מגיע לשבץ אלמלא איזון החיים. מתחם תוכניות הוכן מראש:
ויסות לחץ הדם
ויסות מחזור הדם
יתר לחץ דם (עם מוגבר)
תוך פחות מ-15-20 דקות כאב הראש החל להתפוגג, הלחץ פחת בהדרגה והכל חזר להיות תקין.