Yosef Leshem PhD, [21/07/2021 15:00]
[Forwarded from Yosef Leshem PhD]
מישאל תדרים:
😢 ערב טוב לכולם!
אני אודה מאוד אם תשתף מידע: אני נטליה דומאבה, עיר בבלגורוד. אני עוברת המודיאליזה מזה שנה (הכליות שלי נכשלו), רכשתי מכשיר לאיזון חיים, כל 3 ימים אני עושה אבחון ומפעיל:
מתחם – 3 רובל ליום
כליות במצב – 1 רובל ליום
היה לחץ דם גבוה – הוא חזר לקדמותו
נא לייעץ, אולי צריך לחבר עוד כמה תוכניות, תודה מראש.
טליה רונן, [15/07/2021 20:15]
אח של חברה שלי שיש לו סכרת מאוזנת ע״י זריקות אבל כל הזמן המדדים של הכליות לא תקינים (בגלל התרופות להורדה ואיזון הסוכר) פעם ראשונה שהבדיקות מעקב של הכליות היו תקינות!!! כמובן לאחר שימוש במכשיר!!!
כמו כן עוד מישהי שאני מכירה שהיה לה אלופציה ארטה ( הגוף תוקף את עצמו וכתוצאה מכך יש נשירת שערות עד התקרחות מלאה או התקרחות בנקודות) וציסטה גדולה שרצו לנתח – שניהם עברו לה לגמרי לאחר שימוש במכשיר !!