Yosef Leshem PhD, [16/08/2021 13:52]
ילדה בגיל 4
שסובלת מחרדת נטישה ההורים ניסו הכל אך דבר לא עזר הגיעו לקבל טיפול כשהם כבר באפיסת כוחות
צריכים לישון כל לילה עם הילדה ולא לזוז ממנה כל בוקר צרחות שלא נרגעות בכניסה לגן.
לאחר טיפול  בלייף בלאנס כבר ביום השני  הילדה נכנסה לגן בחיוך ושמחה נפרדה מההורים