Yosef Leshem PhD, [21/07/2021 15:00]
[Forwarded from Yosef Leshem PhD]
ישלי עדות ,אחרי שקיבלתי חיסון שני של קורונה סבלתי נורא מכאבים בשרירים של פלג גוף עליון  ושמתי את המכשיר על תוכנית אנטי כאב למשך כשעתיים ,שלוש אולי יותר והכאבים נעלמו ,🙏,גם כשסבלתי מכאבים ולחץ בלב שמתי את התוכנית הזו וזה הירגיע לגמרי את הגוף מהכאבים שאפילו נירדמתי , בלי לקחת שום תרופה