כפיר בן טובים:
בן משפחה שהיו צריכים לכרות לו את הרגל ללא עוררין  בגלל זיהום חמור דיבר איתי שמתי לו טיפול ע"פ בדיקת המכשיר ולאחר 4 ימים בלבד הרופאים אמרו שכבר לא צריך לכרות הרגל.