Yosef Leshem PhD, [16/08/2021 14:36]
אישה בגיל 42 עם כאבי וסת חזקים ווסת לא סדירה לאחר טיפול של 5 ימים בלייף בלאנס חלפו הכאבים.
לאחר טיפול של חודש הוסת חזרה להיות סדירה
[3.10, 10:05] כפיר בן טובים: נערה בת 18 כאבי מחזור קשים עד בכי דמעות וכיווצים הנושא חוזר על עצמו באופן חודשי קיבלה את המכשיר ווב וולנס והדרכה איך להפעיל את המכשיר ידנית ללא האפליקציה והפעילה שתי תוכנות לסירוגין אחת לכאב ואחת לאיזון מע' הרביה הנשית שמספרן במכשיר 192 ,187.
תוך 20 דקות יושבת רגועה ומחייכת