Yosef Leshem PhD, [16/08/2021 12:53]
 ילד בגיל 12 המאובחן כאוטיסט לאחר טיפול בביורזוננס החל לתקשר יותר ולנהל שיחה עם אחותו
Yosef Leshem PhD, [21/07/2021 15:00]
[Forwarded from Yosef Leshem PhD]

בני, בן 2.8, אובחן כסובל מהפרעת ספקטרום האוטיזם, היו ציסטות במוח (על פי אולטרסאונד), CMV. לאחר 3 ימי טיפול, הוא החל ליצור מילים למשפטים, להסתכל בעיניים, לשים בתים, לשחק עם קונסטרוקטור.